Rewitalizacja
stawu Kalina

Oczyszczenie i zabezpieczenie przed wtórną
degradacją stawu Kalina oraz rewitalizacja
terenu przyległego