Lista aktualności

Badania jakości powietrza

Wykonane w lipcu 2015 roku badania jakości powietrza w rejonie stawu Kalina w zakresie steżenia fenolu, BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksylen), naftalenu, cyjanków jako cyjanowodoru i rtęci oraz WWA (wielopierścieniowe weglowodory aromatyczne) nie przekroczyły dopuszczalnych wartości odniesienia określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku. POBIERZ WYNIKI BADAŃ