Lista aktualności

Postępy prac

Na terenie inwestycji od kilku tygodni regularnie codziennie prowadzone są pomiary stężenia fenoli lotnych. Do tej pory wartości pomiarów są w normie. Jednocześnie w czerwcu miasto rozpoczęło współpracę z Zakładem Szkodliwości Chemicznych Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, który zajmie się m.in. sprawdzaniem wykonywanych na bieżąco pomiarów oraz prowadzeniem własnych. Obecnie trwają próby zabijania ścian szczelnych, które docelowo odgrodzą pobliską hałdę od stawu.