Lista aktualności

Rewitalizacja – finanse

Rewitalizacja stawu kalina to projekt wart 51,7 mln zł. Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej wyniosła 44 mln zł. Miasto nie otrzymało jej w całości, a jedynie w części pozwalającej opłacić wykonane prace - ok. 2 mln zł. Koniec roku 2015 zbiega się z końcem kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Oznacza, to że miasto do końca roku będzie musiało rozliczyć otrzymane środki unijne. - Zapłaciliśmy konsorcjum tylko za wykonane prace. A tych było niewiele. Dotyczyły one robót związanych z drenażem i utylizacją wydobytych osadów. Część pieniędzy otrzymanych z Unii Europejskiej miasto będzie musiało pokryć z własnych środków – tłumaczy Beata Grzelec- Spetruk, naczelnik Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami świętochłowickiego magistratu. Przypomnijmy, że gmina przygotowała już pozew przeciwko konsorcjum firm, w którym domaga się zapłaty 5,87 mln zł kary wraz z odsetkami za odstąpienie od umowy. Konsorcjum nie wywiązało się także z obowiązku zabezpieczenia i uporządkowania terenu wokół stawu Kalina. Niezbędne prace miasto musiało wykonać na własny koszt, wydając z budżetu ponad 38 tys. zł. Wykonawca został już wezwany do zwrotu wspomnianej kwoty.