Lista aktualności

Słuszne umorzenie przetargu

Podczas wyboru drugiego wykonawcy rewitalizacji stawu Kalina, miasto umorzyło postępowanie przetargowego. Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła słuszność tej decyzji w swoim wyroku. W grudniu gmina ogłosiła przetarg, który miał wyłonić kolejnego wykonawcę. Przystąpiło do niego dwóch oferentów – konsorcjum firm Mostostal Zabrze i Port Service z Gdańska oraz Mo-BRUK z siedzibą w Niecew. Komisja przetargowa, która analizowała dokumenty dopatrzyła się błędów uniemożliwiających dalsze postępowanie przetargowe. Podjęto decyzję o odrzuceniu jednej z ofert i wykluczeniu drugiej. Konieczne stało się umorzenie całego przetargu. Obie firmy skorzystały z możliwości odwołania się przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wyrok potwierdził stanowisko gminy. Jak wynika z uzasadnienia – rozprawa w KIO odbyła się 28 kwietnia br. w poszerzonym, trzyosobowym składzie sędziowskim. Z kolei 4 maja br. ogłoszono wyrok oddalający odwołania obu wykonawców. Co więcej KIO nie stwierdziło błędów w procedurze prowadzonej przez gminę.