Lista aktualności

Wezwanie do wywozu odpadów

3 lipca po raz trzeci Urząd Miejski oraz inspektor nadzoru wezwali wykonawcę do natychmiastowego wznowienia wywozu odpadów z terenu budowy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przypomnijmy, że wcześniej m.in. zakończyła się rozbiórka zbiornika odcieków zlokalizowanego pod hałdą odpadów poprodukcyjnych, co zostało potwierdzone odpowiednim protokołem. Zakończono również budowę drenażu opaskowego wokół hałd odpadów poprodukcyjnych wraz z rurociągiem tłocznym, który będzie odprowadzał odcieki z drenażu do przepompowni ścieków przy ul. Komandra. Obecnie trwa wiercenie studni głębinowych drenażowych, w których zostaną zainstalowane pompy głębinowe.